IPPP » Płatności on-line
1
Oferta
2
Szczegóły
3
Koszyk
4
Kasa
5
Płatność

Administracja publiczna (druga i każda kolejna osoba)

 

Aby zapewnić sobie uczestnictwo w III edycji konferencji „Speed uppp Poland”, która odbędzie się w dniu 5. grudnia 2018 r. w Warszawie (dalej jako „Konferencja”), na poniżej opisanych warunkach, należy kliknąć powyższy przycisk „Zamawiam” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami (płatność on-line). W przypadku innej formy płatności prosimy o kontakt z adam@ippp.pl.

Dokonując płatności za udział w Konferencji akceptują Państwo niniejsze zasady:

  1. Organizatorem Konferencji i administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” z siedzibą przy ul. Noakowskiego 24 w Warszawie, KRS 0000172867, NIP: 118-171-27-61, REGON: 015613863 (dalej jako „Organizator”). Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Konferencji.
  2. Udział w Konferencji możliwy jest wyłącznie dla uprzednio opłaconego uczestnictwa każdego z uczestników (w przypadku płatności „w ostatniej chwili” prosimy o zabranie ze sobą na Konferencję dowodu wniesienia opłaty), za wyjątkiem osób wskazanych przez Organizatora.
  3. Konferencja odbędzie się wg programu publikowanego na bieżąco na stronie internetowej konferencji dostępnej na www.ippp.pl/sup2018. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie Konferencji w pełnym zakresie.
  4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących swoich produktów i usług, a ponadto na inicjowanie przez Organizatora połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług .
  5. Organizator ma prawo upublicznić oraz upowszechniać informację nt. udziału w Konferencji uczestnika, w następującym zakresie: imię, nazwisko, instytucja/firma, stanowisko/funkcja. Uczestnik przyjmuje ponadto do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Konferencji – w celu informacyjnym – za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
  6. Każda sprzedaż udziału w Konferencji wiąże się z wystawieniem przez Organizatora, wyłącznie w formie elektronicznej, faktury VAT z 23% stawką podatku od towarów i usług. Podana cena jest ceną brutto.
  7. W przypadku wniesienia opłaty za udział w Konferencji i późniejszym braku uczestnictwa, Organizator dokona zwrotu przedmiotowej opłaty na następujących zasadach: uczestnik uzyska 100% zwrotu opłaty w przypadku odwołania Konferencji, 80% zwrotu opłaty jeśli poinformuje Organizatora o nieuczestniczeniu w Konferencji nie później niż do dnia 31.10.2018 oraz 40% zwrotu w pozostałych przypadkach. Zwroty będą rozliczane do 30 dni licząc od dnia Konferencji.
  8. Niniejsza oferta przeznaczona jest dla przedstawiciela administracji publicznej – wyłącznie dla drugiej i każdej kolejnej osoby reprezentującej ten sam podmiot (jedna osoba uczestniczyć może w Konferencji bezpłatnie).
Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
81 osób.

W poprzednim miesiącu:
6164 osób.
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Bez tytułu Szkolenie wyjazdowe ppp – Kazachstan
Szkolenie wyjazdowe Instytut PPP zaprasza wszystkich miłośników ppp, jak również niestandardowych wycieczek górskich (szczególnie narciarskich) do ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA