IPPP » Archiwum 2013 » Sektor ICT: pierwsza umowa ppp na sieć szerokopasmową

Sektor ICT: pierwsza umowa ppp na sieć szerokopasmową

Pierwszy w Polsce projekt ppp w sektorze ICT

Sieć szerokopasmowa w województwie warmińsko-mazurskim

W dniu 12. lutego 2013 minął termin składania ofert w przedsięwzięciu ppp polegającym na zaprojektowaniu, budowie i zarządzaniu siecią szerokopasmową w województwie warmińsko-mazurskim, które realizowane jest w ramach programu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW).

Spośród pięciu województw, które objął program SSPW, dwa (warmińsko-mazurskie i podkarpackie) zdecydowały się realizować przedsięwzięcia w formule ppp, która łączy zaprojektowanie i budowę infrastruktury z jej późniejszym zarządzaniem, i utrzymaniem, trzy natomiast (województwo podlaskie, świętokrzyskie i lubelskie) postawiły na rozłączne postępowania przetargowe: najpierw na zaprojektowanie i budowę sieci, a dopiero potem na jej operatora.

Województwo warmińsko mazurskie jako pierwsze, w czerwcu 2012 roku, ogłosiło postępowanie na wybór partnera prywatnego. W dialogu konkurencyjnym uczestniczyły trzy podmioty/konsorcja, a dwa z nich złożyły w przewidzianym czasie oferty. Są to:

  1. Konsorcjum firm: KT Corporation, Daewoo International Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych SA, BIATEL Telekomunikacja SA i KBTO Sp. z o.o.,
  2. Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. (dawny Maribel Investments Sp. z o.o), spółka związana z francuskim Alcatel-Lucent.

Swojej oferty nie złożyło konsorcjum firm związane z brytyjskim BT, a złożone ze spółek ATM Systemy Informatyczne SA oraz BT Poland Sp. z o.o.

W dniu 5. kwietnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty, którą została ta złożona przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o., a której wartość wyniosła 316 198 560 zł brutto. Zgodnie z zapowiedzią, umowa została podpisana w dniu 19. kwietnia 2013 roku.

Inne projekty ppp w sektorze ICT w Polsce

Aktualnie trwają dwa inne postępowania ppp na budowę i eksploatację sieci szerokopasmowych:

  1. SSPW – województwo podkarpackie”, w którym właśnie rusza dialog konkurencyjny z udziałem 3 podmiotów/konsorcjów, a wybór najkorzystniejszej oferty planowany jest na czerwiec 2012 r.,
  2. Internet dla Mazowsza”, realizowany dla województwa mazowieckiego przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA, w którym w dniu 31. stycznia 2013 podano do publicznej wiadomości informację o trzech podmiotach/konsorcjach dopuszczonych do dialogu konkurencyjnego.
Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
154 osób.

W poprzednim miesiącu:
4196 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA