IPPP » Archiwum 2011 » ONZ: Polska numerem 6 w skali świata
  • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
  • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
  • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
  • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
  • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
  • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
  • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
  • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
  • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

ONZ: Polska numerem 6 w skali świata

Światowy Raport Inwestycyjny UNCTAD 2011

W ogłoszonym w dniu 26. lipca 2011 Światowym Raporcie Inwestycyjnym UNCTAD 2011 Polska zajęła 6. miejsce wśród najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania inwestycji w skali świata. Czołowe miejsca zajęły kolejno Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Brazylia oraz Rosja. Polska, lokując się na bardzo wysokim 6. miejscu, wyprzedziła m.in. Niemcy, Wielką Brytanię czy Francję (prosimy kliknąć na wykres w celu jego powiększenia).

Jest to bardzo dobra wiadomość również dla inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), która staje się przedmiotem coraz silniejszego zainteresowania ze strony inwestorów zagranicznych.

Poniżej przedstawiamy przedmowę do raportu Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moon’a (tłumaczenie IPPP):

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) nie powróciły jeszcze na świecie do poziomu sprzed  kryzysu, chociaż niektóre regiony odradzają się szybciej od pozostałych. Powodem tego są nie tyle ograniczone możliwości finansowania, ile widoczne ryzyka i niepewność regulacji prawnych w delikatnej gospodarce światowej.

Światowy Raport Inwestycyjny 2011 prognozuje powrót przepływów BIZ do poziomu sprzed kryzysu w ciągu następnych dwóch lat, przy założeniu, że uda się uniknąć w tym czasie gospodarczych wstrząsów. Wyzwaniem dla rozwijających się społeczności będzie wykorzystanie przewidywanych inwestycji w taki sposób, aby miały one wymierny wpływ na nasze dążenia do spełnienia Milenijnych Celów Rozwoju.

W roku 2010 napływ BIZ do krajów rozwijających się po raz pierwszy stanowił blisko połowę wszystkich światowych inwestycji zagranicznych. Kraje te wygenerowały również rekordowy wypływ BIZ, w dużej części skierowany do innych gospodarek południowej półkuli. Pokazuje to coraz ważniejszą rolę, jaką w światowej gospodarce odgrywają kraje rozwijające się, współpraca między nimi oraz ich zrównoważony rozwój.

Coraz częściej międzynarodowe koncerny angażują się w działania w krajach rozwijających się oraz tych przechodzących na model kapitalistyczny, zwiększając tam zakres produkcji i inwestycji, m.in. poprzez gospodarkę produkcyjną i rolną wykonywaną na zlecenie, outsourcing usług, franszyzę czy udzielanie licencji. Te relatywnie nowe zjawiska pogłębiają integrację krajów rozwijających się oraz znajdujących się w fazie transformacji z szybko ewoluującą gospodarką światową, wzmacniając tym samym rodzimą zdolność produkcyjną tych krajów oraz ich konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

Uwolnienie pełnego potencjału tych nowych inwestycji zależeć będzie od mądrej polityki oraz budowania ram instytucjonalnych przez rządy i organizacje międzynarodowe. Przedsiębiorcy jak również przedsiębiorstwa z rozwijających się i przekształcających się gospodarek potrzebują podstaw, dzięki którym będą mogli w pełni czerpać korzyści ze zintegrowanego rynku międzynarodowej produkcji i handlu. Polecam ten bogaty w badania i analizy raport politykom oraz przedsiębiorcom, wspólnie dążącym do sukcesu w rozwoju szybko zmieniającego się świata.”

Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon

Pełen raport jest do pobrania tutaj.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
57 osób.

W poprzednim miesiącu:
3621 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA