IPPP » Oferta » Izba Podmiotów Publicznych

Izba Podmiotów Publicznych

Efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych

Instytut PPP, najstarsza w Polsce (rok zał. 2003) organizacja zajmująca się realizacją zadań publicznych w formule ppp i koncesji, już od 2006 roku integruje polskie podmioty publiczne w „Izbie Podmiotów Publicznych” (mapa obok nie musi odzwierciedlać faktycznych członków Izby) wspierając je równolegle szkoleniami ppp, w tym również całymi systemami szkoleń w ramach „Samorządowej Akademii ppp”.

Odpowiadając na rosnące potrzeby administracji publicznej, zwłaszcza samorządów, uruchomiliśmy w 2012 roku system wsparcia instytucjonalnego i doradczego dla podmiotów publicznych modyfikując dotychczasowy zakres programu „Izba Podmiotów Publicznych” (dalej również „Izba”) i dopasowując go do zróżnicowanych oczekiwań ze strony podmiotów publicznych pod względem rodzaju udzielanego wsparcia.

Funkcjonowanie w trudnych ekonomicznie warunkach

Podstawowym celem prowadzenia od wielu lat programu „Izba Partnerów Prywatnych” jest rozwój szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, umożliwiającego podwyższenie efektywności działań podmiotów publicznych i pozwalającego na wdrożenie projektów z korzyścią dla interesu publicznego, lepiej niż miałoby to miejsce przy zastosowaniu tradycyjnych instrumentów.

Podstawową zaletą członkostwa w „Izbie Podmiotów Publicznych” jest uzyskanie wsparcia w racjonalizacji finansów publicznych, szczególnie ważnego w aktualnej sytuacji finansowej sektora publicznego, oraz w wypracowaniu nowoczesnego podejścia do zarządzania realizacją zadań publicznych, co obejmuje pomoc w przygotowaniu odpowiedniej struktury organizacyjnej i zespołu zdolnego wdrażać ppp, i w efekcie efektywniej realizować zadania publiczne. W tym zakresie członkowie Izby mogą liczyć na wsparcie doradcze ekspertów Instytutu PPP i współpracujących z nami firm doradczych.

Jesteśmy świadomi, że podmiotom publicznym w budowie kompetencji, niezbędnych dla właściwego działania w trudnych rynkowo warunkach finansowych, potrzeba nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i wymiany praktycznych doświadczeń. W ramach „Izby Podmiotów Publicznych” tworzymy zatem warunki dla:

 • oszczędności budżetowych oraz większej efektywności w realizacji aktualnego lub przyszłego zakresu zadań publicznych,
 • wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
 • faktycznego przygotowania i wdrażania przedsięwzięć typu ppp,
 • budowania kompetencji w zwiększaniu możliwości i efektywności inwestycyjnej za sprawą ppp lub koncesji,
 • szkoleń z zakresu ppp i koncesji, uwzględniających także możliwość łączenia ppp z finansowaniem ze środków UE,
 • szeroko pojętej promocji ofert inwestycyjnych członków Izby wśród inwestorów i przedsiębiorstw prywatnych.

Znając potrzeby naszych Klientów w zakresie wsparcia w efektywnej realizacji zadań publicznych, przygotowaliśmy zróżnicowane pakiety uczestnictwa w „Izbie Podmiotów Publicznych”, dopasowując je podmiotów publicznych różnej wielkości i różnego charakteru.

3 zakresy Izby dla 3. rodzajów podmiotów publicznych

Członkostwo w „Izbie Podmiotów Publicznych” trwa każdorazowo 1 rok kalendarzowy od momentu przystąpienia do programu. W praktyce jest ono jednak z woli członków przedłużane na kolejne lata, co pozwala na efektywne kosztowo i spójne realizowanie strategii rozwoju przy zachowaniu ciągłości w perspektywie wieloletniej.

3 rodzaje podmiotów publicznych:

 • „duże” – miasta na prawach powiatu, zarządy województw wraz z podległymi im jednostkami, administracja centralna wraz z podległymi jej strukturami,
 • „średnie” – gminy miejskie i spółki komunalne, starostwa powiatowe wraz z podległymi im jednostkami,
 • „małe” – gminy miejsko-wiejskie i wiejskie oraz podległe im struktury.

3 zakresy Izby:

 • pakiet „podstawowy” obejmujący:
  • audyt oszczędnościowy,
  • ocenę potencjału wdrażania projektów ppp i koncesji,
  • cokwartalną wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami programu (spotkania bezpośrednie w siedzibach członków),
  • newsletter IPPP,
  • prenumeratę polskiego „Forum PPP” oraz anglojęzycznego „PPP Magazine” w wersji elektronicznej,
 • pakiet „rozszerzony”obejmujący:
  • zakres „podstawowy” oraz dodatkowo:
  • stworzenie ram instytucjonalnych i politycznych dla wdrażania ppp i koncesji,
  • wstępną analizę przedrealizacyjną przedsięwzięcia typu ppp,
  • prenumeratę anglojęzycznego „PPP Magazine” w wersji drukowanej,
  • bezpłatne uczestnictwo w roli gości na płatnych konferencjach ppp organizowanych przez Instytut PPP w Polsce (bez kosztów transportu i zakwaterowania),
 • pakiet „pełny” obejmujący:
  • zakres „podstawowy” i „rozszerzony” oraz dodatkowo:
  • konsultacje rynkowe przedsięwzięcia typu ppp,
  • do wyboru dla wybranego przedsięwzięcia typu ppp: pełna analiza przedrealizacyjna albo pełna obsługa prawna,
  • bezpłatne uczestnictwo w roli prelegentów na bezpłatnych oraz płatnych konferencjach ppp organizowanych przez Instytut PPP w Polsce (bez kosztów transportu i zakwaterowania).

Elementy w poszczególnych pakietach Izby mogą zostać również indywidualnie dopasowane do potrzeb konkretnych podmiotów publicznych.

Oferta cenowa i rabaty

Wszystkie podane ceny dotyczą rocznego członkostwa w „Izbie Podmiotów Publicznych” wg powyższej specyfikacji. Są to ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

Pakiet "podstawowy"Pakiet "rozszerzony"Pakiet "pełny"
„duży”
podmiot
6.000 zł25.000 zł55.000 zł
„średni”
podmiot
6.000 zł15.000 zł40.000 zł
„mały”
podmiot
6.000 zł12.000 zł30.000 zł
rabat na dodatkowe usługi10%15%20%

Każdy z powyższych pakietów daje również dodatkowe zniżki na szereg usług szkoleniowych, doradczych oraz promocyjnych Instytutu PPP, w tym m.in. na:

Jak przystąpić do programu?

Aby przystąpić do „Izby Podmiotów Publicznych” należy wypełnić deklarację uczestnictwa (pobierz w wersji do druku) oraz odesłać dokument faksem na nr (22) 482-10-50 lub mailem na adres info@ippp.pl.

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt z Instytutem PPP pod adresem info@ippp.pl.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
126 osób.

W poprzednim miesiącu:
4079 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA