IPPP » Oferta » Doradztwo » Doradztwo dla sektora prywatnego
 • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
 • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
 • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
 • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
 • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
 • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
 • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
 • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Doradztwo dla sektora prywatnego

Wspieramy przedsiębiorstwa

W doradztwie dla przedsiębiorstw prywatnych wyróżniamy w kontekście ppp 3 zasadnicze etapy:

etap programowania – etap strategiczny przygotowujący właściwy grunt pod wdrożenie projektu ppp:

 • analiza rynku ppp, jego aktualnej wielkości i bieżących trendów rozwoju oraz preferencji wynikających z planów rozwoju strukturalnego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz władz centralnych, jak równieżanaliza bieżąca rynku projektów ppp a więc miejsca, charakteru i zakresu ich potencjalnej realizacji,
 • analiza strategiczna firmy i jej otoczenia w aspekcie działania na rynku ppp, a więc określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w kontekście podejmowania przez firmę realizacji projektów w formule ppp,
 • audyt wewnętrzny firmy, czyli określenie, w jakim stopniu firma jest przygotowana organizacyjnie do realizacji projektów w formule ppp,
 • analizy i rekomendacje dotyczące doboru najefektywniejszych z punktu widzenia Państwa firmy obszarów działań w ramach projektów ppp,
 • analiza sektorów i branż w ramach zadań publicznych, w realizacji których można uczestniczyć w formule ppp,
 • inicjowanie kontaktów z sektorem publicznym w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule ppp,
 • wyszukiwanie i rekomendowanie najwłaściwszych projektów PPP dopasowanych do strategii firmy i charakteru jej działalności,
 • analiza i opiniowanie możliwości współpracy w formule ppp z konkretnie wskazanymi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami publicznymi,
 • analiza i wskazywanie możliwości rzeczywistej współpracy i realizacji projektów z sektorem publicznym w oparciu o formułę ppp (w tym analiza prawna, analiza nastrojów politycznych, analiza społeczna) oraz implementacja projektów ppp w polskim systemie prawnym,

etap wdrażania – rozpoczęcie realizacji projektu ppp:

 • obsługa doradcza i prawna na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji do ofert przetargowych, uczestnictwa w przetargach publicznych i formalnego sfinalizowania współpracy pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (powołanie spółki operatorskiej/celowej do realizacji przedsięwzięcia),
 • obsługa PR projektów ppp realizowanych przez firmę w celu promowania właściwego wizerunku firmy jako wiarygodnego, rzetelnego i odpowiedzialnego społecznie partnera prywatnego,

etap realizacji – właściwe prowadzenie projektu ppp przez cały czas obowiązywania umowy o ppp łącznie z jej zakończeniem w perspektywie wieloletniej:

 • monitorowanie i ewaluacja zachowań podmiotu publicznego na etapie realizacji projektu ppp,
 • bieżący audyt realizacji projektu i wzajemnych zobowiązań stron oraz formułowanie rekomendacji,
 • obsługa doradcza i prawna sporów zaistniałych pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym na drodze:
  • mediacji / negocjacji,
  • arbitrażu,
  • postępowania polubownego,
 • obsługa doradcza i prawna etapu zakończenia projektu ppp.

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami doradczymi IPPP, prosimy o bezpośredni kontakt z Bartoszem Korbusem pod adresem bartosz.korbus@ippp.pl.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
55 osób.

W poprzednim miesiącu:
3620 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA