IPPP » Archiwum 2017 » Nowy raport ppp – opublikowany!

Nowy raport ppp – opublikowany!

Analiza rynku ppp


Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. „Analiza rynku ppp za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2017 r.” wraz z dokumentami towarzyszącymi, został już opublikowany. Analiza została opracowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju – jest to już trzecia aktualizacja raportu!

Całość publikacji jest jedynym rzetelnym źródłem na temat rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, dostępnym nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Podstawowym źródłem wiedzy jest dokument pn. „Analiza rynku ppp za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2017 r.”,  w którym usystematyzowana jest wiedza na temat struktury rynku ppp z analizą sumaryczną (rozdz. pt. „Wprowadzenie”) oraz częściową dla projektów zidentyfikowanych na różnym etapie wdrażania (rozdz. I dotyczy analizy wszystkich wszczętych postępowań; rozdz. II dotyczy analizy postępowań zakończonych zawarciem umowy; rozdz. III analizy umów nierealizowanych oraz rozwiązanych oraz rozdz. IV w którym analizie poddano zamierzenia inwestycyjne). W syntezie zawarto wyciąg najważniejszych informacji dla rynku ppp, a zestawienia projektów zamieszczone na końcu publikacji, wraz z dogłębną analizą treści rozdziałów I-IV, stanowią jedyne w swoim rodzaju kompendium wiedzy na temat rynku ppp w Polsce.

Poza wspomnianą powyżej publikacją – integralną część opracowania stanowi załącznik, w którym zamieszczono karty informacji o projekcie (dalej „fiszki”). Fiszki opracowane zostały dla projektów będących na etapie wyboru partnera prywatnego (ale jeszcze przed zawarciem umowy – ponadto wykluczono postępowania unieważnione) oraz zamierzeń inwestycyjnych ppp, na które składają się postępowania o następującym statusie: analizy przedrealizacyjne, poszukiwanie doradcy oraz pomysł. Do publikacji dołączone zostały również dwa zestawienia w formacie excel – umożliwiające dostosowanie parametrów wyszukiwania celem umożliwienia samodzielnego tworzenia analogicznych zestawień (np. sortowanie projektów po województwie, sektorze czy też wartości kontraktu).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami (dokumenty można pobrać lub wyświetlić w przeglądarce klikając w odpowiedni odnośnik poniżej):

W przypadku woli aktualizacji, przedstawionych w raporcie oraz załącznikach towarzyszących informacji,  prosimy o kontakt z Panem dr Krzysztofem Szymańskim pod adresem krzysztof.szymanski@ippp.pl lub tel.: 22 435 95 02. 


Publikacja powstała przede wszystkim dzięki woli współpracy podmiotów publicznych oraz udostępnieniu szczegółowych informacji na temat projektu lub też pomysłu. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas i cenny wkład na etapie opracowywania raportu.

Ponadto zapraszamy wszystkie podmioty rozważające realizację projektu w formule ppp do kontaktu z nami w dogodnej formie (email, telefon lub nieodpłatne konsultacje projektu w siedzibie Instytutu PPP).

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
155 osób.

W poprzednim miesiącu:
4196 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA