Znowelizowano ustawę o ppp. Rynek ruszy. | IPPP | Partnerstwo Publiczno-Prywatne | Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | PPP
IPPP » Aktualności » Znowelizowano ustawę o ppp. Rynek ruszy.

Znowelizowano ustawę o ppp. Rynek ruszy.

Udrożenienie regulacji ppp

Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i niektórych innych ustaw, której projekt wpłynął do Sejmu w marcu 2018 r. i którym zajmowała się sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju, został w lipcu przyjęty przez obydwie izby Parlamentu, a w dniu 7. sierpnia 2018 r. podpisany przez Prezydenta RP. Celem wprowadzonych zmian jest udrożnienie rynku partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez eliminację barier zidentyfikowanych w dotychczasowej praktyce stosowania ppp w Polsce.

Jak podaje rządowa Platforma PPP, „nowa ustawa pomoże uruchomić inwestycje za kilkadziesiąt miliardów złotych”. A stanie się tak m.in. dzięki następującym zmianom:

  • minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż ppp, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test ppp); opinia nie dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy UE i CEF;
  • wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju mniejszych projektów (ocena stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule ppp na wniosek zamawiającego);
  • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania analizy efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule ppp;
  • wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku ppp;
  • umożliwienie realizacji projektów ppp na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;
  • dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku.
Komentarze ekspertów dotyczące znowelizowanego prawa dostępne są na portalu PPP Akademia.

Debata prawna Forum Liderów PPP

Podczas najbliższej (grudzień 2018) III edycji „Speed uppp Poland”, konferencji o rozwoju ppp w Polsce, jedna z debat poświęcona zostanie omówieniu aktualnego stanu regulacji prawnych dla ppp. Przedstawiciele administracji centralnej oraz eksperci rynkowi omówią zakres nowelizacji ustawy o ppp, przeanalizują możliwe skutki zmian, a być może podzielą się już także najświeższymi doświadczeniami w stosowaniu znowelizowanego prawa.

Więcej informacji na temat III edycji „Speed uppp Poland” dostępnych jest na stronie konferencji.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
74 osób.

W poprzednim miesiącu:
9344 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA