Nowe wydanie „Forum PPP” | IPPP | Partnerstwo Publiczno-Prywatne | Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | PPP
IPPP » Archiwum 2016 » Nowe wydanie „Forum PPP”

Nowe wydanie „Forum PPP”

Nowe wydanie „Forum PPP” – już dostępne!

BEZPŁATNA PRENUMERATA

W poprzednim numerze Forum PPP zastanawialiśmy się nad przyszłością ppp w nowej rzeczywistości politycznej. Jak mogliśmy się przekonać, przedstawiciele nowego rządu zapowiadali już wtedy, stosownie do postulatów formułowanych przez przedstawicieli rynku, przyjazny stosunek do współpracy publiczno-prywatnej, która w strategii rządu miała być ważnym elementem strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przygotowywanej przez kierownictwo nowego Ministerstwa Rozwoju.

Z perspektywy kilku miesięcy można potwierdzić, że letnie miesiące, mimo sezonu wakacyjnego, upłynęły w tym roku pod znakiem wypełniania deklaracji przedstawicieli rządu co do przyspieszenia prac nad wprowadzeniem odpowiednich regulacji prawnych i politycznych służących rozwojowi ppp. W Ministerstwie wznowione zostały prace Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a dodatkowo prace podjęły powołane do wsparcia prac Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju, grupa robocza ds. Polityki Rządu w zakresie ppp oraz grupa robocza ds. przeglądu prawa w zakresie ppp. Prace nad stworzeniem doskonalszych ram dla ppp oraz wypracowaniem polityki w zakresie ppp, która rozwijałaby założenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zbiegają się z ustanowieniem nowych regulacji w zakresie zamówień publicznych i koncesji.

Równolegle do procesu legislacyjnego i politycznego uregulowania ppp jako instrumentu realizacji zadań publicznych wdrażane są kolejne projekty w obszarze wodno-kanalizacyjnym, jak i efektywności energetycznej. Przed wyborem sposobu realizacji inwestycji w tym obszarze warto zapoznać się z dobrymi doświadczeniami prezentowanymi przez sektor prywatny, szczególnie wobec wyników kontroli NIK dotyczącej samodzielnej realizacji zadań przez samorządy za pośrednictwem spółek komunalnych.

Zapraszamy do lektury nowego wydania Forum PPP.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
74 osób.

W poprzednim miesiącu:
9344 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA