IPPP » Archiwum 2016 » Nowe wydanie „Forum PPP”

Nowe wydanie „Forum PPP”

Nowe wydanie „Forum PPP” – już dostępne!

BEZPŁATNA PRENUMERATA

W poprzednim numerze Forum PPP zastanawialiśmy się nad przyszłością ppp w nowej rzeczywistości politycznej. Jak mogliśmy się przekonać, przedstawiciele nowego rządu zapowiadali już wtedy, stosownie do postulatów formułowanych przez przedstawicieli rynku, przyjazny stosunek do współpracy publiczno-prywatnej, która w strategii rządu miała być ważnym elementem strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przygotowywanej przez kierownictwo nowego Ministerstwa Rozwoju.

Z perspektywy kilku miesięcy można potwierdzić, że letnie miesiące, mimo sezonu wakacyjnego, upłynęły w tym roku pod znakiem wypełniania deklaracji przedstawicieli rządu co do przyspieszenia prac nad wprowadzeniem odpowiednich regulacji prawnych i politycznych służących rozwojowi ppp. W Ministerstwie wznowione zostały prace Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a dodatkowo prace podjęły powołane do wsparcia prac Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju, grupa robocza ds. Polityki Rządu w zakresie ppp oraz grupa robocza ds. przeglądu prawa w zakresie ppp. Prace nad stworzeniem doskonalszych ram dla ppp oraz wypracowaniem polityki w zakresie ppp, która rozwijałaby założenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zbiegają się z ustanowieniem nowych regulacji w zakresie zamówień publicznych i koncesji.

Równolegle do procesu legislacyjnego i politycznego uregulowania ppp jako instrumentu realizacji zadań publicznych wdrażane są kolejne projekty w obszarze wodno-kanalizacyjnym, jak i efektywności energetycznej. Przed wyborem sposobu realizacji inwestycji w tym obszarze warto zapoznać się z dobrymi doświadczeniami prezentowanymi przez sektor prywatny, szczególnie wobec wyników kontroli NIK dotyczącej samodzielnej realizacji zadań przez samorządy za pośrednictwem spółek komunalnych.

Zapraszamy do lektury nowego wydania Forum PPP.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA