IPPP » Archiwum 2016 » Nowe wydanie „Forum PPP”

Nowe wydanie „Forum PPP”

Nowe wydanie „Forum PPP” – już dostępne!

BEZPŁATNA PRENUMERATA

Wiosna 2016 roku jest istotna dla polskiego rynku PPP. Wszyscy zainteresowani realizacją projektów publiczno-prywatnych oczekują na nowe regulacje w zakresie zamówień publicznych oraz koncesji. Jest to również kluczowy okres krystalizacji założeń nowego rządu co do zasad na jakich w najbliższych latach przebiegać mogą przedsięwzięcia PPP. Po latach podziału kompetencyjnego połączenie pod jednym kierownictwem działu rozwoju regionalnego oraz gospodarki stwarza możliwość wykreowania jednego ośrodka administracyjnego, wspierającego wdrażanie projektów PPP. Wsparcie realizacji projektów PPP, również na gruncie wypracowania spójnych założeń dla tego typu projektów, jest kluczowe dla administracji publicznej.

O ile przyjdzie nam jeszcze ocenić ostateczny kształt regulacji proceduralnych dotyczących wyboru partnera prywatnego czy koncesjonariusza, należy wyraźnie zaznaczyć, że najważniejszym zadaniem jest zwalczenie przeświadczenia, że rynek infrastruktury ureguluje się sam. Rynek inwestycji infrastrukturalnych, kluczowy dla rozwoju Polski, wymaga kierunkowego, międzysektorowego zarządzania i planowania w skali makro ze strony rządu. Ostateczny głos o tym, na jakich szczegółowych zasadach będzie realizowany konkretny projekt partnerstwa publiczno-prywatnego powinien należeć do administracji inicjującej przedsięwzięcie, ale czy projekt ten w ogóle powinien być realizowany w formule PPP powinno być przedmiotem ocen dokonywanych na poziomie polityki krajowej i dyskusji między agendą rządową a publicznym sponsorem. Stworzenie kompleksowego rządowego programu rozwoju infrastruktury oraz powołanie agendy rządowej będącej jego stróżem (nawet jeśli odbędzie się to w ramach dotychczasowych struktur) pozwolą uzyskać stabilność działań podmiotów publicznych w zakresie realizacji projektów PPP, tak jak ma to miejsce w krajach stosujących PPP z powodzeniem.

Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami przyjętymi w tym zakresie w innych krajach, jak również wizją dotyczącą PPP wyrażoną w wywiadach z kluczowymi, dla rozwoju tej formuły, ministrami nowego polskiego rządu. Miejmy nadzieję, że PPP będzie faktycznie częścią nowej strategii rozwoju na najbliższe lata. Być może śladem pierwszych udanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Wyspa Spichrzów w Gdańsku) pójdzie niedokończony po EURO 2012 plan zagospodarowania terenów wokół stadionu PGE Narodowy. Sektor prywatny jest gotowy do realizacji kolejnych, znacznie większych projektów infrastrukturalnych: rewitalizacyjnych, kubaturowych, z zakresu ochrony środowiska, czy zarzuconych z nie całkiem jasnych powodów przedsięwzięć drogowych o znaczeniu krajowym. Polska jest liderem wykorzystania środków UE, w tym środków zwrotnych w ramach inicjatywy JESSICA, widać więc, że sensownie przygotowany plan w zakresie wykorzystania środków strukturalnych i sprawne działania administracji przynoszą owoce. Oby podobnie potoczyły się nasze doświadczenia w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zapraszamy do lektury nowego wydania Forum PPP.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA