IPPP » Archiwum 2013 » Nowe wydanie „Forum PPP” – już dostępne!

Nowe wydanie „Forum PPP” – już dostępne!

Nowe wydanie „Forum PPP” – już dostępne!

BEZPŁATNA PRENUMERATA

Bieżący rok na rynku ppp upływa w oczekiwaniu na ostateczne uregulowanie kwestii wpływu zobowiązań z umów ppp i koncesji na państwowy dług publiczny. Brak regulacji art. 18a Ustawy o ppp ciąży szczególnie na inwestycjach zakładających opłaty na rzecz partnera prywatnego bezpośrednio z budżetu podmiotu  publicznego, o czym mowa w tekście poświęconym inwestycjom kubaturowym. Problematyka rachunkowości budżetowej nie zatrzymała jednak wszystkich projektów z „opłatą za dostępność”, szczególnie w obszarze energooszczędności, natomiast swój czas przeżywają  projekty  koncesyjne,  realizowane  ze  zmiennym  co prawda szczęściem m.in. na rynku ochrony zdrowia. Warto zatem zapoznać się z pomysłami na nową unijną regulację tej cieszącej się coraz większą popularnością formy zamówień publicznych.

Cieszy również coraz większy sukces projektów realizowanych dzięki wsparciu środków inicjatywy JESSICA, a jak pokazała już rodzima praktyka, środki te mogą być istotnym elementem montażu finansowego projektów ppp. Czas jaki jest konieczny na wypracowanie szczegółowych regulacji budżetowych, instytucje finansowe i partnerzy prywatni wykorzystują na refleksję nad zasadami na jakich będzie się odbywało finansowanie projektów ppp, także przez działające na naszym rynku banki komercyjne. Podmioty publiczne nie powinny też zapominać o rozwoju swoich kompetencji w zakresie ppp. Warto zastanowić się nad projektami, jakie powinno się wdrożyć już teraz,  np. w obszarze termomodernizacji czy wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne i jak rozwijać kompetencje w zakresie przygotowania projektów ppp wewnątrz urzędu, również we współpracy z doradcami zewnętrznymi. W doskonaleniu swych umiejętności praktycznych warto zapoznać się z rozwijającymi się analizami prawnej natury ppp, o których wspominamy w niniejszym numerze Forum PPP.

Pokazujemy, że kapitał prywatny zaangażowany w przedsięwzięcia  publiczne może przyczynić się do realizacji sporych inwestycji, również w obszarze rewitalizacji,  drogowym czy infrastruktury komunikacyjnej. Strona prywatna oczekuje jednak kompetentnego partnera po stronie publicznej. Współpraca oparta na wiedzy i praktyce obu stron pozwala bowiem realizować coraz ciekawsze projekty nawet w skomplikowanym otoczeniu prawnym.

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Forum PPP – Bartosz Korbus, Redaktor Naczelny Formu PPP.

BEZPŁATNA PRENUMERATA

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
177 osób.

W poprzednim miesiącu:
3380 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA