IPPP » Archiwum 2013 » Nowe wydanie „Forum PPP” – już dostępne!
  • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
  • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
  • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
  • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
  • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
  • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
  • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
  • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
  • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Nowe wydanie „Forum PPP” – już dostępne!

Nowe wydanie „Forum PPP” – już dostępne!

BEZPŁATNA PRENUMERATA

Bieżący rok na rynku ppp upływa w oczekiwaniu na ostateczne uregulowanie kwestii wpływu zobowiązań z umów ppp i koncesji na państwowy dług publiczny. Brak regulacji art. 18a Ustawy o ppp ciąży szczególnie na inwestycjach zakładających opłaty na rzecz partnera prywatnego bezpośrednio z budżetu podmiotu  publicznego, o czym mowa w tekście poświęconym inwestycjom kubaturowym. Problematyka rachunkowości budżetowej nie zatrzymała jednak wszystkich projektów z „opłatą za dostępność”, szczególnie w obszarze energooszczędności, natomiast swój czas przeżywają  projekty  koncesyjne,  realizowane  ze  zmiennym  co prawda szczęściem m.in. na rynku ochrony zdrowia. Warto zatem zapoznać się z pomysłami na nową unijną regulację tej cieszącej się coraz większą popularnością formy zamówień publicznych.

Cieszy również coraz większy sukces projektów realizowanych dzięki wsparciu środków inicjatywy JESSICA, a jak pokazała już rodzima praktyka, środki te mogą być istotnym elementem montażu finansowego projektów ppp. Czas jaki jest konieczny na wypracowanie szczegółowych regulacji budżetowych, instytucje finansowe i partnerzy prywatni wykorzystują na refleksję nad zasadami na jakich będzie się odbywało finansowanie projektów ppp, także przez działające na naszym rynku banki komercyjne. Podmioty publiczne nie powinny też zapominać o rozwoju swoich kompetencji w zakresie ppp. Warto zastanowić się nad projektami, jakie powinno się wdrożyć już teraz,  np. w obszarze termomodernizacji czy wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne i jak rozwijać kompetencje w zakresie przygotowania projektów ppp wewnątrz urzędu, również we współpracy z doradcami zewnętrznymi. W doskonaleniu swych umiejętności praktycznych warto zapoznać się z rozwijającymi się analizami prawnej natury ppp, o których wspominamy w niniejszym numerze Forum PPP.

Pokazujemy, że kapitał prywatny zaangażowany w przedsięwzięcia  publiczne może przyczynić się do realizacji sporych inwestycji, również w obszarze rewitalizacji,  drogowym czy infrastruktury komunikacyjnej. Strona prywatna oczekuje jednak kompetentnego partnera po stronie publicznej. Współpraca oparta na wiedzy i praktyce obu stron pozwala bowiem realizować coraz ciekawsze projekty nawet w skomplikowanym otoczeniu prawnym.

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Forum PPP – Bartosz Korbus, Redaktor Naczelny Formu PPP.

BEZPŁATNA PRENUMERATA

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
16 osób.

W poprzednim miesiącu:
3614 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA