IPPP » Archiwum 2012 » Neutralność ppp dla długu publicznego?
  • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
  • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
  • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
  • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
  • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
  • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
  • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
  • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
  • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Neutralność ppp dla długu publicznego?

Wdrażanie zasad EUROSTAT do polskiej ustawy o PPP

Rządowy projekt deregulacyjny – słuszny choć niepełny

W dniu 24. października br. Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. „ustawy deregulacyjnej”. Projekt przewiduje zmianę Ustawy o PPP poprzez uregulowanie w niej wprost, że zobowiązania z umów o PPP nie będą zaliczać się do państwowego długu publicznego, jeżeli partner prywatny przejmie na siebie ryzyko budowy oraz ryzyko dostępności lub popytu z uwzględnieniem wpływu na te ryzyka gwarancji i finansowania przez partnera publicznego czy alokacji aktywów po zakończeniu umowy.

Tym samym proponuje się ustawową implementację reguł EUROSTAT wynikających z decyzji nr 18/2004. Szczegółowa metodologia podziału ryzyk ma być regulowana rozporządzeniem.

Propozycja rządu jest uzasadniona, aczkolwiek niepełna. Uregulowanie warunków neutralności zobowiązań z umów o PPP na państwowy dług publiczny w ustawie jest zabiegiem właściwym. Aktualnie zagadnienie to  uregulowane jest na poziomie rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, co budzi uzasadnione wątpliwości m.in. natury konstytucyjnej i interpretacyjnej. Wydaje się jednak, że dla proponowanych zmian lepszym miejscem niż ustawa o PPP byłaby ustawa o finansach publicznych.

Głównym brakiem propozycji rządowej jest pominięcie zagadnienia klasyfikacji wydatków z tytułu PPP (tytułem wynagrodzenia partnera prywatnego lub wkładu własnego podmiotu publicznego), jako wydatków majątkowych lub bieżących budżetu, a co za tym idzie przełożenia PPP na nadwyżkę operacyjną budżetu. Obecnie zagadnienie to wywołuje wiele kontrowersji, a wśród samorządowców i doktryny powszechne jest przekonanie o konieczności zmian przepisów.

Powyższe stanowisko jest oficjalnym stanowiskiem Instytutu PPP.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
16 osób.

W poprzednim miesiącu:
3614 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA