IPPP » Archiwum 2012 » Sejm uchwalił EUROSTAT w ustawie o ppp

Sejm uchwalił EUROSTAT w ustawie o ppp

Wdrażanie zasad EUROSTAT do polskiej ustawy o PPP

Rządowy projekt deregulacyjny przyjęty przez Sejm

W dniu 23. listopada br. Sejm uchwalił „ustawę deregulacyjną”, której projekt Rada Ministrów przyjęła przed miesiącem. Efektem zmian będzie uregulowanie w wprost w ustawie o PPP, że zobowiązania z umów o PPP nie będą zaliczać się do państwowego długu publicznego, jeżeli partner prywatny przejmie na siebie ryzyko budowy oraz ryzyko dostępności lub popytu z uwzględnieniem wpływu na te ryzyka gwarancji i finansowania przez partnera publicznego czy alokacji aktywów po zakończeniu umowy.

Tym samym nastąpi implementacja reguł EUROSTAT wynikających z decyzji nr 18/2004. Szczegółowa metodologia podziału ryzyk ma być regulowana rozporządzeniem.

Przedmiotowe zmiany są uzasadnione, aczkolwiek niepełne. Uregulowanie warunków neutralności zobowiązań z umów o PPP na państwowy dług publiczny w ustawie jest zabiegiem właściwym, ponieważ dotychczas zagadnienie to uregulowane było na poziomie rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, co budziło uzasadnione wątpliwości m.in. natury konstytucyjnej i interpretacyjnej. Wydaje się jednak, że bardziej właściwym miejscem dla przeprowadzonych zmian byłaby nie ustawa o PPP lecz ustawa o finansach publicznych.

Głównym brakiem jest pominięcie zagadnienia klasyfikacji wydatków z tytułu PPP (tytułem wynagrodzenia partnera prywatnego lub wkładu własnego podmiotu publicznego) jako wydatków majątkowych lub bieżących budżetu, a co za tym idzie przełożenia PPP na nadwyżkę operacyjną budżetu. Obecnie zagadnienie to wywołuje wiele kontrowersji, a wśród samorządowców i doktryny powszechne jest przekonanie o konieczności zmian przepisów.

Powyższe stanowisko jest oficjalnym stanowiskiem Instytutu PPP.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
146 osób.

W poprzednim miesiącu:
4189 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA