IPPP » Archiwum 2011 » Nabór współpracowników do Instytutu PPP do obsługi projektu PARP

Nabór współpracowników do Instytutu PPP do obsługi projektu PARP

Instytut PPP ogłasza nabór pracowników

Warszawa, 12.09.2011

W związku z podpisaniem przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowy partnerskiej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji Projektu systemowego pt. Partnerstwo publiczno-prywatne” finansowanego ze środków PO KL Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3 ogłaszamy nabór na poniższe stanowiska pracy.

POBIERZ OFERTY PRACY W FORMACIE PDF

 

1. Specjalista ds. zarządzania finansowego

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za finanse projektu, w tym w szczególności za:

 • gromadzenie i analizę danych, informacji i dokumentów związanych z finansami projektu,
 • nadzór nad wyodrębnionym rachunkiem bankowym projektu,
 • zabezpieczenie środków na realizację projektu,
 • przyjmowanie i rozliczanie zaliczek na poczet realizacji projektu,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Kierownikiem projektu,
 • współpraca ze służbami księgowymi,
 • opisywanie dokumentów księgowych,
 • opracowanie finansowej części sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego z realizacji projektu,
 • przechowywanie dokumentów finansowych projektu,
 • występowanie z wnioskami i uwagami w zakresie finansów do Kierownika projektu,
 • szczegółowe monitorowanie postępów w realizacji całego projektu oraz poszczególnych zadań projektowych w zakresie finansowym,
 • opracowanie procedur raportowania i schematów raportów dla Kierownika projektu,
 • przygotowywanie wszelkich informacji i dokumentów finansowych do kontroli projektu,
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami partnera (PARP) odpowiedzialnymi za finanse i księgowość projektu,
 • udział w kontrolach realizacji projektu prowadzonych przez upoważnione organy i instytucje.
 • przygotowywanie umów z podwykonawcami,
 • dokonywanie płatności,
 • sporządzanie wniosków o płatność,

Specjalista ds. zarządzania finansowego współpracować będzie też ściśle z pracownikiem biura księgowego, odpowiedzialnego za operacje księgowe projektu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, szczególnie w strukturach partnera wniosku systemowego POKL
 • znajomości zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków PO KL (szczególnie mile widziane będzie doświadczenie przy tego typu projektach we współpracy z PARP, w tym dotyczące projektów wpisujących się w Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3 POKL),
 • bardzo dobrej znajomości pakietu programów MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point),
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
 • zaangażowania i inicjatywy w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • samodzielności w działaniu,
 • znajomość zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego będzie dodatkowym atutem.

 

2. Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za dokonywanie bieżącej, okresowej oraz końcowej ewaluacji projektu, z uwzględnieniem kryteriów przyjętych jako standardy sprawozdawczości dla projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W zakres jej kompetencji będzie wchodzić:

 • utrzymywanie stałego kontaktu z Kierownikiem projektu,
 • gromadzenie i analiza danych, informacji i dokumentów związanych z realizowanym projektem,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań w ramach projektu i sprawozdania końcowego,
 • występowanie z wnioskami i uwagami w zakresie realizowanych zadań w ramach projektu do Kierownika projektu,
 • szczegółowe monitorowanie postępów w realizacji zadań projektowych IPPP w zakresie osiągania produktów i rezultatów projektu,
 • opracowanie procedur raportowania i schematów raportów dla Kierownika projektu,
 • udział w kontrolach realizacji projektu prowadzonych przez upoważnione organy i instytucje.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, szczególnie w strukturach partnera wniosku systemowego POKL
 • znajomości zasad monitoringu i sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków PO KL (mile widziane będzie doświadczenie przy tego typu projektach we współpracy z PARP w tym dotyczące projektów wpisujących się w Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3 POKL, ),
 • bardzo dobrej znajomości pakietu programów MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point),
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
 • zaangażowania i inicjatywy w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • samodzielności w działaniu,
 • znajomość zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego będzie dodatkowym atutem.

 

Na powyższych stanowiskach przewidujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę, na ½ etatu.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 19 września 2011 r. do godziny 12:00 z nazwą stanowiska w tytule wiadomości drogą elektroniczną na adres ppp-efs@ippp.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)„.

Projekt systemowy PARP „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.3 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
0 osób.

W poprzednim miesiącu:
1120 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA