IPPP » Archiwum 2017 » Miasto Ustka – rozpoczęcie dialogu technicznego

Miasto Ustka – rozpoczęcie dialogu technicznego

Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym


Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Miasto Ustka prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące możliwości realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu wolności i budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego”.

Z uwagi na fakt, iż Miasto Ustka zainteresowane jest wypracowaniem optymalnej struktury realizacji w/w Przedsięwzięcia, która odpowiadać będzie także potencjalnym partnerom prywatnym, przekazujemy Państwu niniejsze memorandum w celu poznania Państwa stanowiska. Zwracamy się z prośbą o przekazanie uwag i sugestii, zarówno co do struktury prawnej modelu, jak i założeń finansowych, celem dokonania ewentualnych korekt przyjętych rozwiązań. Uzyskane od Państwa informacje traktować będziemy jako poufne i zobowiązujemy się do ich nieudostępniania innym podmiotom poza Miastem Ustka.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  • Ogłoszenie o wszczęciu dialogu technicznego – pobierz;
  • Memorandum Informacyjne – pobierz;
  • Kwestionariusz (partner prywatny) – pobierz;
  • Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – pobierz.

Powyższe dokumenty mogą Państwo odnaleźć również na stronie stronie internetowej Miasta Ustka. Prosimy o uzupełnienie właściwego kwestionariusza i odesłanie dokumentu na adres info@ippp.pl. 

Państwa odpowiedzi nie będą traktowane, jako ostateczne stanowisko firmy, ale jako informacje handlowe z zastrzeżeniem ich poufności i zostaną wykorzystane wyłącznie na cele niniejszych konsultacji rynkowych. Właściwy wybór partnera prywatnego nastąpi w kolejnym etapie wdrażania Przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt  z Pauliną Krischke nr tel. 531 746 704 lub e mail: info@ippp.pl. Możliwy jest również kontakt z przedstawicielami Miasta Ustka w kwestiach związanych z realizacją Przedsięwzięcia – zapraszamy do kontaktu z Panią Aleksandrą Oskroba za pośrednictwem e-mail: aoskroba@um.ustka.pl.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA