Miasto Ustka – rozpoczęcie dialogu technicznego | IPPP | Partnerstwo Publiczno-Prywatne | Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | PPP
IPPP » Archiwum 2017 » Miasto Ustka – rozpoczęcie dialogu technicznego

Miasto Ustka – rozpoczęcie dialogu technicznego

Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym


Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Miasto Ustka prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące możliwości realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu wolności i budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego”.

Z uwagi na fakt, iż Miasto Ustka zainteresowane jest wypracowaniem optymalnej struktury realizacji w/w Przedsięwzięcia, która odpowiadać będzie także potencjalnym partnerom prywatnym, przekazujemy Państwu niniejsze memorandum w celu poznania Państwa stanowiska. Zwracamy się z prośbą o przekazanie uwag i sugestii, zarówno co do struktury prawnej modelu, jak i założeń finansowych, celem dokonania ewentualnych korekt przyjętych rozwiązań. Uzyskane od Państwa informacje traktować będziemy jako poufne i zobowiązujemy się do ich nieudostępniania innym podmiotom poza Miastem Ustka.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  • Ogłoszenie o wszczęciu dialogu technicznego – pobierz;
  • Memorandum Informacyjne – pobierz;
  • Kwestionariusz (partner prywatny) – pobierz;
  • Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – pobierz.

Powyższe dokumenty mogą Państwo odnaleźć również na stronie stronie internetowej Miasta Ustka. Prosimy o uzupełnienie właściwego kwestionariusza i odesłanie dokumentu na adres info@ippp.pl. 

Państwa odpowiedzi nie będą traktowane, jako ostateczne stanowisko firmy, ale jako informacje handlowe z zastrzeżeniem ich poufności i zostaną wykorzystane wyłącznie na cele niniejszych konsultacji rynkowych. Właściwy wybór partnera prywatnego nastąpi w kolejnym etapie wdrażania Przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt  z Pauliną Krischke nr tel. 531 746 704 lub e mail: info@ippp.pl. Możliwy jest również kontakt z przedstawicielami Miasta Ustka w kwestiach związanych z realizacją Przedsięwzięcia – zapraszamy do kontaktu z Panią Aleksandrą Oskroba za pośrednictwem e-mail: aoskroba@um.ustka.pl.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
74 osób.

W poprzednim miesiącu:
9344 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA