IPPP » Archiwum 2012 » Konferencja inauguracyjna projektu PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”

Konferencja inauguracyjna projektu PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”

Projekt systemowy PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”

Konferencja inauguracyjna

W dniu 2. marca w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ZIELNA odbyła się konferencja inauguracyjna projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Konferencję otworzyła Wiceminister Gospodarki Pani Ilona Antoniszyn-Klik, dziękując że tak wiele osób poświęciło swój czas, aby zmierzyć się z trudnym tematem, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne, i wyrażając nadzieję, że trud ten – na drodze do wiedzy absolutnej na temat PPP – zostanie wynagrodzony. Na zakończenie swojego przemówienia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki podziękowała zarówno PARP za promocję PPP jak i samorządom za to, że odważnie podchodzą do tego tematu, prosząc jednocześnie, aby nie traciły tego rozpędu.

W kolejnej prezentacji Prezes PARP Pani Bożena Lublińska-Kasprzak podkreśliła, że, pomimo iż jest w zakresie PPP wiele w Polsce do zrobienia, to warto tą drogą podążać, gdyż ten model współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i podmiotami prywatnymi jest od wielu lat uznawany za niezwykle korzystny model realizacji zadań publicznych.

W trakcie konferencji przedstawione zostały założenia projektu systemowego PARP oraz wnioski płynące z pierwszego etapu badań, których wynikiem ma być kompleksowa analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Omówione zostały wyzwania, które stoją przed samorządami przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formuły PPP. Przedstawione zostały także plany co do przyszłej roli partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 r.

Zwieńczeniem konferencji było spotkanie z praktykami PPP, przedstawicielami instytucji – podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych, którzy są zaangażowani w realizację planowanych i uruchomionych przedsięwzięć w tej formule w Polsce.

Pozostali prelegenci i prezentacje

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowani Projektów Indywidualnych Michał Piwowarczyk – zobacz prezentację,
  • Urząd m.st. Warszawy – Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski,
  • Związek Miast Polskich – Dyrektor Związku Andrzej Porawski,
  • PARP oraz Instytut PPP (partner projektu) – p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Joanna Nowakowska oraz fundator Instytutu PPP Bartosz Korbus – zobacz prezentację,
  • Fundacja Centrum PPP – Prezes Fundacji Irena Herbst,
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – dr Aleksandra Jadach-Sepioło – zobacz prezentację,
  • Siemens Sp. z o.o. – Dyrektor Działu Efektywności Energetycznej Marek Tobiacelli – zobacz prezentację,
  • Urząd Gminy Solec-Zdrój – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Piotr Kalita – zobacz prezentację,
  • Urząd m.st. Warszawy – p.o. Dyrektora Biura Obsługi Inwestora Paweł Pawłowski,
  • Urząd m.st. Warszawy – Naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Tomasz Gamdzyk.

O projekcie

Celem projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. W ramach projektu realizowane będą działania informacyjno-doradcze oraz promocyjne.

Projekt realizowany jest z myślą o przedstawicielach podmiotów publicznych m.in. administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, podległym im jednostkom zainteresowanym realizacją przedsięwzięć w modelu PPP, oraz o przedstawicielach przedsiębiorstw – inwestorów.

W ramach projektu przewiduje się realizację dwóch edycji konkursu dla podmiotów publicznych na projekty wykorzystujące formułę PPP. Zwycięzcy mogą liczyć na wsparcie doradcze PARP podczas realizacji swoich koncepcji. W ramach projektu realizowane są seminaria regionalne poświęcone zagadnieniom PPP, debaty eksperckie, spotkania z mediami, przygotowywane są publikacje.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

Więcej informacji na stronie: www.ppp.parp.gov.pl

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
177 osób.

W poprzednim miesiącu:
3380 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA