IPPP » Archiwum 2012 » Konferencja inauguracyjna projektu PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”
 • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
 • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
 • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
 • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
 • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
 • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
 • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
 • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Konferencja inauguracyjna projektu PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”

Projekt systemowy PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”

Konferencja inauguracyjna

W dniu 2. marca w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ZIELNA odbyła się konferencja inauguracyjna projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Konferencję otworzyła Wiceminister Gospodarki Pani Ilona Antoniszyn-Klik, dziękując że tak wiele osób poświęciło swój czas, aby zmierzyć się z trudnym tematem, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne, i wyrażając nadzieję, że trud ten – na drodze do wiedzy absolutnej na temat PPP – zostanie wynagrodzony. Na zakończenie swojego przemówienia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki podziękowała zarówno PARP za promocję PPP jak i samorządom za to, że odważnie podchodzą do tego tematu, prosząc jednocześnie, aby nie traciły tego rozpędu.

W kolejnej prezentacji Prezes PARP Pani Bożena Lublińska-Kasprzak podkreśliła, że, pomimo iż jest w zakresie PPP wiele w Polsce do zrobienia, to warto tą drogą podążać, gdyż ten model współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i podmiotami prywatnymi jest od wielu lat uznawany za niezwykle korzystny model realizacji zadań publicznych.

W trakcie konferencji przedstawione zostały założenia projektu systemowego PARP oraz wnioski płynące z pierwszego etapu badań, których wynikiem ma być kompleksowa analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Omówione zostały wyzwania, które stoją przed samorządami przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formuły PPP. Przedstawione zostały także plany co do przyszłej roli partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 r.

Zwieńczeniem konferencji było spotkanie z praktykami PPP, przedstawicielami instytucji – podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych, którzy są zaangażowani w realizację planowanych i uruchomionych przedsięwzięć w tej formule w Polsce.

Pozostali prelegenci i prezentacje

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowani Projektów Indywidualnych Michał Piwowarczyk – zobacz prezentację,
 • Urząd m.st. Warszawy – Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski,
 • Związek Miast Polskich – Dyrektor Związku Andrzej Porawski,
 • PARP oraz Instytut PPP (partner projektu) – p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Joanna Nowakowska oraz fundator Instytutu PPP Bartosz Korbus – zobacz prezentację,
 • Fundacja Centrum PPP – Prezes Fundacji Irena Herbst,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – dr Aleksandra Jadach-Sepioło – zobacz prezentację,
 • Siemens Sp. z o.o. – Dyrektor Działu Efektywności Energetycznej Marek Tobiacelli – zobacz prezentację,
 • Urząd Gminy Solec-Zdrój – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Piotr Kalita – zobacz prezentację,
 • Urząd m.st. Warszawy – p.o. Dyrektora Biura Obsługi Inwestora Paweł Pawłowski,
 • Urząd m.st. Warszawy – Naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Tomasz Gamdzyk.

O projekcie

Celem projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. W ramach projektu realizowane będą działania informacyjno-doradcze oraz promocyjne.

Projekt realizowany jest z myślą o przedstawicielach podmiotów publicznych m.in. administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, podległym im jednostkom zainteresowanym realizacją przedsięwzięć w modelu PPP, oraz o przedstawicielach przedsiębiorstw – inwestorów.

W ramach projektu przewiduje się realizację dwóch edycji konkursu dla podmiotów publicznych na projekty wykorzystujące formułę PPP. Zwycięzcy mogą liczyć na wsparcie doradcze PARP podczas realizacji swoich koncepcji. W ramach projektu realizowane są seminaria regionalne poświęcone zagadnieniom PPP, debaty eksperckie, spotkania z mediami, przygotowywane są publikacje.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

Więcej informacji na stronie: www.ppp.parp.gov.pl

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
16 osób.

W poprzednim miesiącu:
3614 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA