IPPP » Archiwum 2012 » Idzie nowe na brytyjskim rynku ppp

Idzie nowe na brytyjskim rynku ppp

Wielka Brytania reformuje swój model ppp

PFI zmienia się w PF2

Wielka Brytania jest niekwestionowanym światowym liderem w zakresie realizacji inwestycji i usług publicznych w partnerskiej współpracy z sektorem prywatnym w modelu PFI/PPP (Private Finance Initiative / Public-Private Partnership). Historia PFI sięga dwudziestu lat wstecz, kiedy to w 1992 roku konserwatywny rząd Johna Majora wprowadził PFI – program ukierunkowany na większe zaangażowanie sektora prywatnego w realizacją zadań publicznych.

Wśród aktualnych projektów PFI w Wielkiej Brytanii jest 717 przedsięwzięć o łącznej wartości 54,7 mld funtów (ok. 278 mld zł). Są to dane HM Treasury (Her Majesty’s Treasury), które odpowiada za finanse publiczne oraz politykę gospodarczą Wielkiej Brytanii, z ostatniego dostępnego raportu nt. projektów PFI (dane aktualne na dzień 31. marca 2012).

W dniu 5. grudnia 2012 roku HM Treasury opublikowało wizję nowego podejścia do PFI oraz ocenę dotychczasowych umów tego typu, które krytykowane były w niektórych przypadkach za ich niegospodarność, nieprzejrzystość i brak elastyczności, co budziło sprzeciw społeczny.

Nowy model otrzymał nazwę „PF2” i zakłada m.in.:

  • mniejszościowy udział kapitałowy Państwa w projektach PF2,
  • zapewnienie szybszego i tańszego procesu udzielania zamówień publicznych w ramach PF2,
  • wprowadzenie większej elastyczności do projektów PF2 w trakcie ich trwania,
  • zapewnienie większej przejrzystości projektów PF2,
  • gotowość sektora publicznego do przyjęcia na siebie określonych ryzyk, na które sektor prywatny nie ma wpływu (np. zmiany w prawie),
  • poprawę efektywności kosztowej (tzw. value-for-money) projektów PF2,
  • poszerzenie dostępnych źródeł finansowania dłużnego i kapitałowego (m.in. o obligacje),
  • przygotowanie nowych wytycznych value-for-money dla projektów PF2.

Głównym celem reformy PFI jest zbudowanie większego zaufania wobec ppp tak wśród społeczeństwa (podatników) jak i sektora prywatnego (podmiotów realizujących w ramach ppp zadania publiczne).

Więcej informacji o reformie brytyjskiej modelu PFI dostępnych jest w języku angielskim na stronie internetowej HM Treasury.

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
166 osób.

W poprzednim miesiącu:
4190 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA