IPPP » Archiwum 2017 » Gmina Tłuszcz poszukuje partnera prywatnego

Gmina Tłuszcz poszukuje partnera prywatnego

Ogłoszenie o zamówieniu


Przeszło pół roku temu informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu procedury dialogu technicznego przez Urząd Miejski w Tłuszczu. Celem dialogu było pozyskanie niezbędnych informacji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na wybór partnera prywatnego dla projektu obejmującego budowę budynku użyteczności publicznej w Jasienicy (tutaj). Duże zainteresowanie sektora prywatnego realizacją przedsięwzięcia objętego badaniem, zaowocowało wszczęciem formalnej procedury na wybór partnera prywatnego. Pragniemy zaznaczyć, iż jest to pozytywny sygnał dla podmiotów publicznych rozważających realizację w formule ppp analogicznych inwestycji (zbliżonych zakresem rzeczowym do przedmiotowej inwestycji).

Dn. 17 października 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu opublikowane zostało ogłoszenie na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej w Jasienicy, Gmina Tłuszcz Gmina Tłuszcz” – (IR.271.1.26.2017). Głównym zadaniem partnera prywatnego będzie sfinansowanie i budowa obiektu użyteczności publicznej, wraz z jego wyposażeniem oraz technicznym utrzymaniem obiektu w okresie obowiązywania umowy. Ponadto rozważany jest wariant współpracy, w którym to partner prywatny będzie dodatkowo odpowiedzialny za zagwarantowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej na określonym poziomie. 

Realizacja przedsięwzięcia na etapie inwestycyjnym obejmuje m.in.:

  • budowę budynku z biblioteką i czytelnią, salą świetlicową, gabinetami lekarskimi, rejestracją i punktem aptecznym,
  • budowę śmietnika na odpady stałe, zbiornika bezodpływowego (szamba) na nieczystości płynne, parkingów, chodników, kotłowni gazowej oraz rozbiórkę istniejących dwóch budynków i estrady;
  • uzbrojenie terenu w instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną i gazową.

Partnerzy prywatni zainteresowani realizacją przedsięwzięcia winni złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dn. 20.11.2017 r. do godz. 12:00. Co istotne – podmiot publiczny zaprosi do dialogu 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy realizacją przedsięwzięcia będzie zainteresowanych więcej partnerów prywatnych to o zaproszeniu do dialogu konkurencyjnego będzie decydowała ilość przyznanych punktów (w pierwszej kolejności doświadczenie zawodowe wykonawcy, następnie środki finansowe / zdolność kredytowa wykonawcy).

Więcej informacji na temat postępowania zostało zamieszczonych na stronie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu – link.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze statusem realizacji postępowania, jego skali lub innych projektów w formule ppp, zapraszamy do kontaktu z Instytutem PPP.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
177 osób.

W poprzednim miesiącu:
3380 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA