IPPP » Archiwum 2012 » I Ogólnopolskie Forum PPPortal.pl

I Ogólnopolskie Forum PPPortal.pl

Katowice, Polska

25. października 2012

Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce

PPPortal.pl organizuje w Katowicach, w dniu 25. października 2012 r. konferencję pn. „I Ogólnopolskie Forum PPPortal.pl – Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce”

Założeniem Forum jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, podjętych kroków w zakresie realizacji pierwszych inwestycji w formule PPP w Polsce. Dzięki prezentacji i omówieniu podjętych inicjatyw przez różnych prelegentów, słuchacze otrzymają możliwość zapoznania się z ich punktem widzenia, zdobytym doświadczeniem oraz wskazówkami na przyszłość.

Z kolei „okrągły stół”, pełniący rolę panelu dyskusyjnego, będzie się koncentrować na przyszłości oraz kierunkach rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zaproszeni goście, zaprezentują swoje poglądy i choć na co dzień różnią się w prezentowanych przez siebie opiniach, a nawet konkurują ze sobą na różnych płaszczyznach, będą mogli wspólnie zastanowić się nad przyszłością PPP w Polsce,  wyciągając wnioski z dotychczasowych osiągnięć.

Po raz pierwszy w Polsce,  zostanie również uruchomiony specjalnie przygotowany Punkt Konsultacyjny PPP oraz Investors Cafe. W Punkcie konsultacyjnym partnerzy doradczy, instytucje finansowe oraz podmioty prywatne będą do dyspozycji wszystkich samorządów będących uczestnikami Forum. Zainteresowani przedstawiciele JST otrzymają w ten sposób niepowtarzalną okazję do zasięgnięcia porad oraz opinii dotyczących konkretnych aspektów projektów planowanych, bądź realizowanych w formule PPP.  Investors Cafe będzie natomiast pełnił rolę dedykowanego miejsca, w którym przedstawiciele samorządowi będą mogli odbywać rozmowy z potencjalnymi inwestorami w planowanych projektach PPP.

Zwieńczeniem Forum będzie dyskusja gości specjalnych zaproszonych do okrągłego stołu. Podsumują oni ostatnie doświadczenia  związane z PPP, przeanalizują obecną sytuację rynku PPP oraz omówią wyzwania stojące przed dalszym rozwojem PPP w Polsce.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
177 osób.

W poprzednim miesiącu:
3380 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA