IPPP » Archiwum 2012 » Infrastruktura transportowa na Zachodnich Bałkanach i w Europie Pd.-Wsch.

Infrastruktura transportowa na Zachodnich Bałkanach i w Europie Pd.-Wsch.

Dubrownik, Chorwacja

24-25. października 2012

Finansowanie infrastruktury – autostrady i drogi, lotniska, porty, kolej

E.E.L. Events Ltd. zaprasza na kolejną konferencję w zakresie infrastruktury i PPP, tym razem do malowniczego Dubrownika (Hotel Dubrovnik Palace) w dniach 24-25. października 2012.

Podczas gdy Europa nie może otrząsnąć się z kryzysu na rynkach finansowych, Zachodnie Bałkany i Europa Południowo-Wschodnia są nieprzerwanie coraz atrakcyjniejszymi rynkami dla inwestycji.

W regionach tych istnieje ponadto szczególnie duże zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury transportowej – m.in. dróg, lotnisk, portów czy kolei. Pomimo tych sprzyjających okoliczności, istnieje szereg barier, które hamują rozwój projektów: np. skomplikowane regulacje prawne, nieprzejrzystość i niekonkurencyjność postępowań przetargowych, niezrozumienie zalet i mechanizmów właściwych PPP, niespójny i nierówny podział ryzyk projektowych pomiędzy stroną publiczną i prywatną, brak woli politycznej oraz wiele innych.

2-dniowa konferencja w Dubrowniku skupi się na możliwościach przezwyciężenia wspomnianych barier, na które napotykają projekty na Zachodnich Bałkanach i w Europie Południowo-Wschodniej. Główna uwaga zostanie poświęcona regulacjom prawnym, możliwościom zwiększenia liczby projektów trafiających na rynek oraz liczby zawieranych umów, wnioskom z udanych i nieudanych przedsięwzięć, właściwemu podziałowi ryzyk, mechanizmom finansowania inwestycji (PPP) oraz projektom, których możemy spodziewać się w nadchodzącym czasie.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie konferencji.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
178 osób.

W poprzednim miesiącu:
3381 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA