Centralne wsparcie dla ppp na Litwie | IPPP | Partnerstwo Publiczno-Prywatne | Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | PPP
IPPP » Archiwum 2016 » Centralne wsparcie dla ppp na Litwie

Centralne wsparcie dla ppp na Litwie

W jaki sposób wspierać rozwój ppp?

Nasi sąsiedzi z Republiki Litewskiej dali tego świetny przykład wraz z końcem 2015 r., kiedy zarówno tamtejszy rząd jak i parlament podjęli wiążące decyzje w zakresie realizacji kilku dużych projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Informowała o tym rządowa agencja „Invest Lithuania”, której komunikaty z grudnia 2015 r. prezentujemy poniżej w chronologicznym porządku. Wszystkie te wydarzenia zasługują nie tylko na słowa uznania, ale i na czerpanie z tego rodzaju doświadczeń oraz podejścia do ppp na szczeblu centralnym.

  • 9. grudnia 2015: litewska Rada Ministrów przyjęła zmiany w regulacjach prawnych, które – po ich uchwaleniu przez parlament – umożliwią uruchomienie projektu koncesyjnego o wartości ok. 250 mln EUR na modernizację i zarządzanie trzema krajowymi portami lotniczymi. Postępowanie ma zostać ogłoszone w II kw. 2016 r.
  • 14. grudnia 2015: litewska Rada Ministrów zgodziła się sfinansować w kwocie 53,4 mln EUR samorządowy projekt koncesyjny, który zakłada powstanie w Wilnie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-kulturalnego.
  • 22. grudnia 2015: litewski parlament zatwierdził do realizacji w oparciu o opłatę za dostępność największy w historii Krajów Bałtyckich drogowy projekt ppp – autostradę A14 Wilno-Uciana. Projekt o wartości 170 mln EUR trwać ma 13 lat, a polegał będzie na zaprojektowaniu i zmodernizowaniu 58,1 km autostrady, jak również na utrzymaniu całego odcinka autostrady o długości 72,1 km.
  • 29. grudnia 2015: litewska policja podpisała umowę o ppp o wartości 46 mln EUR w zakresie modernizacji i utrzymania infrastruktury policji w Wilnie.

Wszystkie powyższe wydarzenia zasługują na szczególną uwagę i docenienie. Pokazują one, jak ważnym dla rozwoju ppp są wspólne i sprawne działania administracji centralnej oraz samorządowej.

Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie www.investlithuania.lt.

Polski rząd także zapowiada „promocję partnerstwa publiczno-prywatnego” (listopad 2015)

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** III edycja konferencji ppp "Speed uppp Poland" w grudniu 2018 w Warszawie *** Szkolenia ppp dla przedsiębiorców MMŚP ***
Archiwum
Gmina Police _Instytut PPP Gmina Police – konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym (2 projekt)
Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działając na zlecenie Gminy Police prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
74 osób.

W poprzednim miesiącu:
9344 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA