IPPP » Archiwum 2016 » Centralne wsparcie dla ppp na Litwie

Centralne wsparcie dla ppp na Litwie

W jaki sposób wspierać rozwój ppp?

Nasi sąsiedzi z Republiki Litewskiej dali tego świetny przykład wraz z końcem 2015 r., kiedy zarówno tamtejszy rząd jak i parlament podjęli wiążące decyzje w zakresie realizacji kilku dużych projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Informowała o tym rządowa agencja „Invest Lithuania”, której komunikaty z grudnia 2015 r. prezentujemy poniżej w chronologicznym porządku. Wszystkie te wydarzenia zasługują nie tylko na słowa uznania, ale i na czerpanie z tego rodzaju doświadczeń oraz podejścia do ppp na szczeblu centralnym.

  • 9. grudnia 2015: litewska Rada Ministrów przyjęła zmiany w regulacjach prawnych, które – po ich uchwaleniu przez parlament – umożliwią uruchomienie projektu koncesyjnego o wartości ok. 250 mln EUR na modernizację i zarządzanie trzema krajowymi portami lotniczymi. Postępowanie ma zostać ogłoszone w II kw. 2016 r.
  • 14. grudnia 2015: litewska Rada Ministrów zgodziła się sfinansować w kwocie 53,4 mln EUR samorządowy projekt koncesyjny, który zakłada powstanie w Wilnie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-kulturalnego.
  • 22. grudnia 2015: litewski parlament zatwierdził do realizacji w oparciu o opłatę za dostępność największy w historii Krajów Bałtyckich drogowy projekt ppp – autostradę A14 Wilno-Uciana. Projekt o wartości 170 mln EUR trwać ma 13 lat, a polegał będzie na zaprojektowaniu i zmodernizowaniu 58,1 km autostrady, jak również na utrzymaniu całego odcinka autostrady o długości 72,1 km.
  • 29. grudnia 2015: litewska policja podpisała umowę o ppp o wartości 46 mln EUR w zakresie modernizacji i utrzymania infrastruktury policji w Wilnie.

Wszystkie powyższe wydarzenia zasługują na szczególną uwagę i docenienie. Pokazują one, jak ważnym dla rozwoju ppp są wspólne i sprawne działania administracji centralnej oraz samorządowej.

Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie www.investlithuania.lt.

Polski rząd także zapowiada „promocję partnerstwa publiczno-prywatnego” (listopad 2015)

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
253 osób.

W poprzednim miesiącu:
3501 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA