IPPP » Archiwum 2011 » Badanie on-line: nowoczesne systemy IT w zarządzaniu realizacją zadań publicznych
  • Ppp to realizacja zadań publi- cznych w szerokim zakresie
  • Konferencje „Speed uppp…” – 7 wydarzeń w 3 krajach, 781 gości
  • Ppp to odpowiedź na potrzebę rozwoju regionalnego w XXI w.
  • Ppp: tworzenie infrastruktury i świadczenie usług publicznych
  • Ppp i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
  • Ppp w drodze po odnawialną energię wspiera innowacje
  • 'PPP Magazine' - anglojęzyczny magazyn o rynkach ppp
  • Gospodarowanie odpadami to globalne zadanie dla ppp.
  • Odpowiedzialność społeczna: ppp w ochronie zdrowia

Badanie on-line: nowoczesne systemy IT w zarządzaniu realizacją zadań publicznych

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Realizując zadania statutowe IPPP w dziedzinie działań na rzecz rozwoju kompetencji samorządów terytorialnych oraz podmiotów prywatnych w zakresie nowoczesnych metod realizacji zadań publicznych, niniejszym pragniemy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w badaniach poświęconych temu zagadnieniu.

Celem badań jest ustalenie stopnia wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne zainteresowane realizacją zadań w formule PPP, systemów informatycznych i nowych technologii informatycznych w obszarze zarządzania procesem realizacji zadań publicznych. Szczególną uwagę staramy się zwrócić w tych badaniach na Państwa doświadczenia w zakresie optymalizacji metod zarządzania, obniżania kosztów i podnoszenia wydajności pracy.

Państwa udział w badaniach polegał będzie na wypełnieniu ankiety elektronicznej (WYPEŁNIJ ANKIETĘ), którą wkrótce udostępnimy na stronie internetowej IPPP. Szczegółowe informacje dotyczące badań, wraz z formalnym zaproszeniem do wzięcia udziału w naszym projekcie, rozesłane zostaną Państwu dodatkowo mailem oraz faksem.

Efektem badań będzie publikacja wszechstronnego raportu, a także jego prezentacja na konferencjach i seminariach branżowych oraz fachowych. Raport przesłany zostanie także wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i wzięły udział w naszym badaniu.

Koordynatorem badań jest Marcin Wawrzyniak – Główny Specjalista IPPP. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: marcin.wawrzyniak@ippp.pl.

Dziękując za zaangażowanie w poprzednie projekty badawcze IPPP, pragniemy zachęcić Państwa do udziału naszym najnowszym przedsięwzięciu. Ufamy, że dzięki Państwa doświadczeniom i opiniom zmaterializowanym we wspólnym raporcie, wiedza na temat możliwości wykorzystania nowych technologii w procesie zarządzania przez samorządy terytorialne zadaniami i usługami publicznymi ulegnie wzbogaceniu, a wyciągnięte w wyniku badań wnioski ułatwią rozwój rynku IT w kierunku dostarczania nowych usług, skorelowanych z Państwa potrzebami.

Partnerem technologicznym tej edycji badań jest firma Horus (http://www.horus.com.pl).

Zespół Instytutu PPP

Wersje jezykowe
więcej
Ważne informacje
*** Litwa stawia na ppp *** Ostatni numer „Biuletynu PPP” *** Zakończenie projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” *** O ppp w Polskim Radiu *** Nowa publikacja nt. ppp ***
Newsletter
Archiwum
Zrzut ekranu 2017-09-26 o 13.35.48 Nowy raport ppp – opublikowany!
Analiza rynku ppp Miło nam poinformować, iż opracowany przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego raport pn. "Analiza rynku ...
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
124 osób.

W poprzednim miesiącu:
4234 osób.
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA