IPPP » Archiwum 2011 » Badanie on-line: nowoczesne systemy IT w zarządzaniu realizacją zadań publicznych

Badanie on-line: nowoczesne systemy IT w zarządzaniu realizacją zadań publicznych

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Realizując zadania statutowe IPPP w dziedzinie działań na rzecz rozwoju kompetencji samorządów terytorialnych oraz podmiotów prywatnych w zakresie nowoczesnych metod realizacji zadań publicznych, niniejszym pragniemy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w badaniach poświęconych temu zagadnieniu.

Celem badań jest ustalenie stopnia wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne zainteresowane realizacją zadań w formule PPP, systemów informatycznych i nowych technologii informatycznych w obszarze zarządzania procesem realizacji zadań publicznych. Szczególną uwagę staramy się zwrócić w tych badaniach na Państwa doświadczenia w zakresie optymalizacji metod zarządzania, obniżania kosztów i podnoszenia wydajności pracy.

Państwa udział w badaniach polegał będzie na wypełnieniu ankiety elektronicznej (WYPEŁNIJ ANKIETĘ), którą wkrótce udostępnimy na stronie internetowej IPPP. Szczegółowe informacje dotyczące badań, wraz z formalnym zaproszeniem do wzięcia udziału w naszym projekcie, rozesłane zostaną Państwu dodatkowo mailem oraz faksem.

Efektem badań będzie publikacja wszechstronnego raportu, a także jego prezentacja na konferencjach i seminariach branżowych oraz fachowych. Raport przesłany zostanie także wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i wzięły udział w naszym badaniu.

Koordynatorem badań jest Marcin Wawrzyniak – Główny Specjalista IPPP. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: marcin.wawrzyniak@ippp.pl.

Dziękując za zaangażowanie w poprzednie projekty badawcze IPPP, pragniemy zachęcić Państwa do udziału naszym najnowszym przedsięwzięciu. Ufamy, że dzięki Państwa doświadczeniom i opiniom zmaterializowanym we wspólnym raporcie, wiedza na temat możliwości wykorzystania nowych technologii w procesie zarządzania przez samorządy terytorialne zadaniami i usługami publicznymi ulegnie wzbogaceniu, a wyciągnięte w wyniku badań wnioski ułatwią rozwój rynku IT w kierunku dostarczania nowych usług, skorelowanych z Państwa potrzebami.

Partnerem technologicznym tej edycji badań jest firma Horus (http://www.horus.com.pl).

Zespół Instytutu PPP

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
0 osób.

W poprzednim miesiącu:
1120 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA