Panel „PPP w rewitalizacji”, Gdańsk, 28. września 2018

Podczas II Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 27-28. września, w drugim dniu wydarzenia (w piątek 28. września) odbędzie się w godzinach 11:30-13:30 panel „PPP w rewitalizacji”.

Dyskusja dotyczyć będzie możliwości, jakie ppp stwarza samorządom w rewitalizacji obszarów zdegradowanych, jak również praktyki jego stosowania.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a program wydarzenia dostępny jest tutaj.

Poniżej prezentujemy planowanych uczestników panelu „PPP w rewitalizacji”, którego moderatorem będzie założyciel Instytutu PPP Bartosz Korbus.

  • Grzegorz Kaczorowski (kierownik Wydziału Polityki gospodarczej, Urząd Miejski w Gdański), Rewitalizacja Gdańska we współpracy z sektorem prywatnym – doświadczenia sektora publicznego
  • Przemysław Szulfer (wicedyrektor administracyjno-finansowy, Warbud S.A.), Budynki użyteczności publicznej jako część projektów rewitalizacyjnych na podstawie pierwszego projektu rządowego ppp realizowanego w Nowym Sączu
  • Wojciech Ciurzyński (prezes Multibud Wojciech Ciurzyński S.A.), Wyspa spichrzów – współpraca z podmiotem publicznym z perspektywy partnera prywanego
  • dr Rafał Cieślak (radca prawny, wspólnik Zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim), Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego do rewitalizacji miast,
  • dr Wiesław Skrobot, Dziedzictwo, partycypacja, partnerstwo publiczno-prywatne. Filary czy gliniane nogi rewitalizacji?
  • Bartosz Korbus (Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego), Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji – doświadczenia z projektu „Restaura