Jednodniowe szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla JST

W lipcu 2022 r. minęły cztery lata od gruntownej nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która jest podstawą do nowych praw i obowiązków podmiotów publicznych w procesie realizacji zadań publicznych. W ostatnich latach wydane zostały również liczne oficjalne wytyczne i interpretacje dotyczące realizacji projektów ppp. Nowelizacji uległy także przepisy dotyczące budżetowego ujęcia zobowiązań wynikających z umowy ppp. Wobec powyższego zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym otoczeniem regulacyjnym ppp i stanem rozwoju rynku oraz do przedyskutowania inwestycji jakie Państwa jednostka mogłaby wdrożyć w najbliższych latach.

Mając to na uwadze Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oferuje zorganizowanie warsztatów z PPP dla pracowników Państwa jednostki. Ramowy program znajdą Państwo poniżej. Jesteśmy otwarci na modyfikacje stosownie do Państwa potrzeb i oczekiwań. 

Jednodniowe szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla JST
Szkolenie już się odbyło

Zapraszamy na następne!

30.03.2023

Warszawa, cała Polska

Termin i miejsce szkolenia zostaną ustalone zgodnie z Państwa potrzebami.

Szkolenie poprowadzi p. Bartosz Korbus. W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt tel.: 510 237 765, bartosz.korbus@ippp.pl