IPPP » Archiwum 2013 » Ppp w praktyce (Gdańsk) – relacja i materiały

Ppp w praktyce (Gdańsk) – relacja i materiały

Gdańsk, Polska

13. maja 2013

BROSZURA Z KONFERENCJI PDF

Najwyższej klasy eksperci, duża dawka praktycznej wiedzy, żywe rozmowy i szczęśliwe zakończenie – tak w skrócie można opisać konferencję, którą z sukcesem przygotowali Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Konferencja za tytułowana Ppp w praktyce okazała się nie tylko skuteczną i wyczekiwaną inicjatywą wśród przedstawicieli samorządów z województwa pomorskiego, ale także doskonałym miejscem do przedstawienia swoich możliwości przez inwestorów reprezentujących najróżniejsze branże. Na konferencji pojawiło się także wielu przedstawicieli lokalnej i ogólnopolskiej branżowej prasy, co pokazuje, że ppp, staje się  ważnym sposobem na realizację inwestycji w wielu sektorach gospodarczych. Wydarzenie to było wyjątkowe również ze względu na wyższą od oczekiwanej frekwencję, która początkowo zakładała obecność 140 uczestników – w rezultacie zgromadzonych było 161 osób.

Patroni honorowi: Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Patroni medialni: Forum PPP, Magazyn Gdański, PPP Magazine, terenyinwestycyjne.info, 4pm.pl oraz samorzad.lex.pl.

Wyróżnikiem konferencji pn. „Ppp w praktyce” na tle podobnych inicjatyw, było ukazanie formy współpracy od strony praktycznej. Taka formuła pozwoliła na omawianie zagadnień oscylujących wokół praktycznych aspektów projektów realizowanych w formule ppp.  Prelegenci skupiali się w prezentacjach na pokazaniu poszczególnych zagadnień w szerokim kontekście zarówno społecznym, jak i biznesowym, wykorzystując swoje doświadczenie. Wywoływały one żywe zainteresowanie publiczności, która z uwagą ich słuchała, był to także początek wielu ciekawych i problematycznych dyskusji.

Konferencję otworzył Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, który w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna w obliczu dzisiejszej sytuacji jest realizacja inwestycji w ppp, która nie tylko wynika z praktycznych potrzeb samorządów, ale daje szanse na zrealizowanie zadań publicznych na wysokim poziomie. Konferencja, taka jak ta zorganizowana m.in. w Gdańsku, służy przygotowaniu gruntu pod inwestycje ppp, oswaja problemy, z którymi może się spotkać strona prywatna i publiczna. [POBIERZ PREZENTACJE]

Szanse i nadzieje, a także optymistyczna wizja rozwoju ppp w Polsce po prezentacji Marszałka Województwa Pomorskiego były spójne z tezami następnego prelegenta, który w swojej prezentacji wspomniał o inicjatywach promujących ppp tj. projekt systemowy PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Bartosz Korbus, dyrektor ds. rozwoju i strategii w Instytucie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, omówił niezwykle ważne i priorytetowe zagadnienie, jakim jest efektywne wykorzystanie ppp. Istotną i ważną z punktu widzenia planowanych przedsięwzięć ppp, była ta część prezentacji, która dotyczyła podziału ryzyk pomiędzy partnera prywatnego i publicznego. Bazując na swoim doświadczeniu, szeroko omówił temat analiz, jakie każdy podmiot powinien przeprowadzić przed wdrożeniem projektów w formule ppp. Kończąc prezentację zaznaczył, iż ppp nie należy się bać, ponieważ dobrze przygotowana współpraca i partnerskie podejście może nieść za sobą tylko korzyści. [POBIERZ PREZENTACJE]

W pierwszej części konferencji skupiono się również na finansowaniu, które może być wykorzystywane w ppp, tzn. na inicjatywie Jessica. Prezentację w języku angielskim, omawiającą mechanizmy przyznawania środków oraz klasyfikację projektów z poszczególnych sektorów na tle polskich województw przedstawił Christos Kontogeorgos pełniący funkcję dyrektora wydziału ds. inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. [POBIERZ PREZENTACJE]

Prezentacja, przygotowana przez Anitę Sałek, radcę prawną Miasta Sopotu oraz Adama Meszczyńskiego i Dariusza Bracika, prokurenta i doradcę z Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej dotycząca rewitalizacji dworca w Spocie pokazała, jak skutecznie planować i realizować tego typu projekty. Obrazowała także skuteczny sposób współpracy pomiędzy UM w Sopocie a Bałtycką Grupą Inwestycyjną. [POBIERZ PREZENTACJE]

Pomoc techniczna na przygotowywanie projektu w obszarze zrównoważonej energii to ostatnia kwestia jaką poruszyła Renata Stępień reprezentująca Krajową Agencję Poszanowania Energii S. A. w pierwszej części spotkania. [POBIERZ PREZENTACJE]

Wraz z zakończeniem pierwszego bloku tematycznego uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek. Jednakże na kawie i ciastkach się nie skończyło – widoczne były żywe dyskusje na temat prezentacji i problemów w nich poruszanych. Poza poczęstunkiem zgromadzeni goście mieli okazję zaznajomić się z ofertą inwestorów i możliwościami nawiązania współpracy, jak również pobrać materiały edukacyjne dostarczone przez naszych patronów medialnych i partnerów.

Koniec przerwy kawowej, która tylko z konieczności ustalenia harmonogramu przybrała taką nazwę, a de facto pełniła funkcję rozmów z ekspertami i zgromadzonymi inwestorami, rozpoczął druga część konferencji.

Jako pierwszy zabrał głos Marek Tobiacelli, dyrektor działu efektywności energetycznej z firmy Siemens, pokazał, jak skutecznie realizować projekty termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, oczywiście we współpracy z samorządami, których firma Siemens jest tak naprawdę czołowym przedstawicielem na rynku polskim i może się pochwalić podpisanymi umowami w tym zakresie. [POBIERZ PREZENTACJE]

Igor Kowalczyk, ICT project manager, zaprezentował, w jaki sposób sektor publiczny może efektywnie realizować projekty, które skutecznie zniwelują różnice w dostępie do Internetu, co będzie w najbliższym czasie problemem, przed którym staną niektóre samorządy. [POBIERZ PREZENTACJE]

Kolejne wstąpienie, równie ciekawe jak pozostałe, pokazywało, w jaki sposób dany region może się wypromować za pomocą realizacji projektów z zakresu turystyki, sportu i rekreacji. Gerard Dębski, adwokat i wspólnik w kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, omówił projekt realizowany nad jeziorem w Niesulicach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wszystkie problemy, które mogą występować w ich wdrażaniu.  [POBIERZ PREZENTACJE]

Michał Misterski, dyrektor ds. rozwoju rynku i marketingu, skupił się w swojej prezentacji na przedstawieniu rozwiązań dotyczących budowy dróg w ppp. Pokazywał zalety użytkowania dróg betonowych, dokładnie omawiając ich technologię, koszty budowy i eksploatacji. Interesujące z punktu widzenia przedstawicieli samorządu okazały się ostatnie minuty prezentacji, podczas których prelegent zapewnił słuchaczy, iż umowa o ppp zawierana z firmą CEMEX jest konstruowana w takiej formule, która nie obciąży budżetu jednostki samorządu terytorialnego. [POBIERZ PREZENTACJE]

Następnie rozpoczęło się losowanie nagrody spośród uczestników konferencji pn. „Ppp w praktyce”. Do wylosowania szczęśliwego zwycięzcy poproszona została osoba z widowni, Sylwia Masłowska Makarewicz, która wyciągnęła ze szklanej kuli karteczkę. Zwycięzcą została Ewelina Wagiel prawnik w CMS Cameron McKenna.

Moderatorem konferencji był Dawid Zalewski z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Wszelkie pytania lub oferty dotyczące współpracy podczas kolejnych edycji konferencji regionalnych „Ppp w praktyce” prosimy konsultować z Dawidem Zalewskim pod numerem +48 535 006 591 lub adresem e-mail dawid.zalewski@ippp.pl.

Ważne informacje
*** Już 5. grudnia w Warszawie pierwsza konferencja ppp po wyborach samorządowych: III edycja „Speed uppp Poland” ***
Statystyki
Dziś odwiedziło nas:
177 osób.

W poprzednim miesiącu:
3380 osób.
Archiwum
opera_wroclawska_gmach1_1 Rozbudowa Opery Wrocławskiej w formule ppp
Kolejne partnerstwo publiczno-prywatne we Wrocławiu W dniu 4. września opublikowane zostało ogłoszenie o koncesji na „rozbudowę ...
Wroclaw_150 Warsztaty PPP: rewitalizacja, Wrocław 12. października
Warsztaty PPP w obszarze rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Instytut PPP wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa ...
do góry Partnerzy
Designed by EXPROMO | Developed by APCONA